Bynolyt garantie

Bynolyt_Garantie_Kaart_4


 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Bynolyt verrekijker en/of telescoop

Iedere BYNOLYT verrekijker en telescoop heeft 2 jaar garantie. Wanneer u een verrekijker aanbiedt voor reparatie dient u de ingevulde garantiekaart en (kopie) aankoopnota mee te sturen. Hiermee wordt uw garantie verlengd tot maximaal 5 of 10 jaar.


-   5 jaar garantie bij een aankoopbedrag onder €150,-*
-   10 jaar garantie bij een aankoopbedrag boven €150,-*
 

Mocht u ooit een probleem ondervinden, neemt u dan contact op met de winkel van aanschaf of een ander Bynolyt verkooppunt. Zij zullen uw service aanvraag in behandeling nemen waarvoor zij de garantiekaart en (kopie) aankoopnota zullen vragen.

 

Bynolyt_Garantie_Kaart_2

 

Garantie bepalingen

Iedere BYNOLYT verrekijker en telescoop die fabricage- en/of materiaalfouten vertoont, zal binnen de garantietermijn gratis worden hersteld.
Garantie wordt alleen verleend indien de kijker is voorzien van een (kopie) aankoopnota. Bewaar uw aankoopnota dan ook goed! Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen.

 

*BUITEN DEZE BEPALINGEN VALLEN:

- Val- en/of stootschade
- Water- en/of vochtschade (uitgezonderd waterproof modellen)
- Ondeskundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebruiksschade en slijtage
- Reparatie door derden

Technolyt is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport van uw kijker.

 

Bynolyt garantiekaart